Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte    Versiunea old

       
Prima pagină  »  Informaţii Utile  »  Întrebări Frecvente
Întrebări Frecvente
Cum să lansez o staţie de radiocomunicaţie.De ce este nevoie pentru a primi frecvenţa radio şi care este procedura de dare în exploatare a unei staţii de radiocomunicaţie ?
Publicat: 25.07.2016   

Procedura* de dare în exploatare a unei staţii de radiocomunicaţie constă din 3 etape: 

Prima etapă:     

        Se aplică cu o cerere în adresa I.P. “Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” (SNMFR) de selectare a frecvenţei radio şi calcul a compatibilităţii electromagnetice. Exemplul de cerere poate fi accesat  în secţiunea corespunzătoare a site-ului.

    Utilizarea frecvenţelor radio în Republica Moldova este efectuată în conformitate cu Tabelul Naţional de Atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF). Puteţi face cunoştinţă cu conţinutul TNABF accesând acest link (http://snfr.md/media/files/tnabf).
     Specialiştii SNMFR efectuează selectarea frecvenţei radio, estimarea compatibilităţii electromagnetice cu staţiile existente şi cele planificate, coordonarea internă şi/sau internaţională.
    În dependenţă de tipul serviciului de radiocomunicaţii, se pregăteşte Avizul de asignare a frecvenţei radio (Aviz), şi Caietul de sarcini (CS) de pregătire a Proiectului staţiei de radiocomunicaţie.
    După achitarea contului remis pentru serviciile prestate, în adresa solicitantului se expediază Avizul şi Caietul de sarcini.
 
A doua etapă:
 
     Solicitantul expediază în adresa SNMFR Proiectul în 3 exemplare pentru efectuarea expertizei. În cazul obiecţiilor din partea SNMFR, Proiectul va fi întors înapoi pentru revizuire.
     După finalizarea expertizei, SNMFR remite concluzia şi este coordonată data efectuării măsurărilor tehnice a staţiei de radiocomunicaţie . Măsurările tehnice sunt efectuate de către inginerii direcţiei monitorizare radio a SNMFR, după ce solicitantul comunică despre finalizarea construcţiei staţiei de radiocomunicaţie.În baza măsurărilor menţionate mai sus, e întocmeşte  protoculul măsurărilor şi se pregăteşte contractul de asigurare a compatibilităţii electromagnnetice cu SNMFR . 
 
Etapa a treia:

     Se expediază o aplicaţie-notificare în adresa Agenţiei Naţionale de Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologii Informaţionale a RM (ANRCETI) (http://anrceti.md/) , cu privire la eliberarea Licenţei de utilizare a frecvenţei radio sau a Permisului tehnic de exploatare a staţiei de radiocomucaţie. La cererea respectivă este necesar de ataşat un pachet de documente, componenţa căruia o puteţi vedea pe site-ul ANRCETI.

     Primirea Licenţei de utilizare a frecvenţei radio sau a Permisului tehnic de exploatare a staţiei de radiocomucaţie oferă dreptul de exploatare a staţiei de radiocomunicaţie cu utilizarea frecvenţei nominalizate.
  
*Procedura dată descrie chestiunile legate de utilizarea spectrului de frecvenţe radio. Este necesar de a ţine cont de necesitatea obţinerii altor autorizaţii, conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.Întrebări Frecvente

Publicat: 25.07.2016   
Cum si să aflu zona de acoperire a staţiei de radiocomunicaţii ? Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2016   
Sunt operatorul unei staţii de radiodifuziune. Emiţătorul meu nu acoperă zona dorită. Cum poate fi soluţionată această problemă ? Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2016   
Care sunt etapele procesului de certificare pentru produsele de import ? Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2016   
Cum pot face cunoştinţă cu tarifele la serviciile prestate de către I.P.”Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” ? Citeşte mai mult...
Publicat: 25.07.2016   
Cum prin intermediul site-ului ne expunem părerea pe problema urgentă ? Citeşte mai mult...


© 2019 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS