Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte    Versiunea old

       


Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente
Noutăţi şi evenimente
Modificări şi completări în Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe
Publicat: 21.11.2018   

     Prin Hotărârea nr. 1 din 26 octombrie 2018 a Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio a Republicii Moldova au fost aprobate modificările şi completările Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţ(TNABF), publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 424-429 din 16 noiembrie 2018.

    Modificările şi completările la TNABF aprobate au ca scop armonizarea cadrului normativ naţional în domeniul gestionării spectrului de frecvenţe cu prevederile Deciziei de punere în aplicare 2016/339 a Comisiei din 8 martie 2016 privind armonizarea benzii de frecvențe 2010-2025 MHz pentru legături video pe suport radio portabile sau mobile și camere fără fir utilizate pentru producția de programe și pentru evenimente speciale (pct. 235 din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica MoldovaUniunea Europeană în perioada 2017 – 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016), precum şi implementarea neutralităţii tehnologice şi eficientizarea utilizării spectrului în banda de frecvenţe 450 MHzn perspectiva implementării tehnologiilor avansate de comunicaţii electronice mobile de bandă largă) în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.629 din 5 iulie 2018 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru realizarea acestuia.

     Este necesar de menţionat, că modificările şi completările în TNABF sunt reflectate şi în Sistemul de informare al ERO (Oficiul European de Radiocomunicaţii) referitor la frecvenţe (EFIS - European Spectrum Information Portal) (http://www.efis.dk/).

TNABF actualizat este accesibil pe adresa :    http://www.snfr.md/media/files/tnabf/tnabf_rou_2018.pdf

 

Noutăţi şi evenimente

Comisia de examinare pentru obținerea certificatelor de radioamator din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță organizarea sesiunii de examinare. Citeşte mai mult...
În data de 27.06.2019, Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) a eliberat decizia nr. 109 , prin care se menține acreditarea Laboratorului de Încercări din cadrul IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” și se confirmă îndeplinirea în mod continuu a cerințelor de acreditare a versiunii noi a standardului de competență SM EN ISO/IEC 17025:2018.... Citeşte mai mult...
În perioada 24-27 iunie 2019, reprezentanții IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” au efectuat o vizită de lucru la Oficiul pentru Comunicații Electronice din Letonia (VASES). În cadrul întâlnirii bilaterale au fost discutate diverse aspecte ce țin de domeniile de activitate ale SNMFR și VASES:.... Citeşte mai mult...
În data de 22.04.2019, Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) a efectuat evaluarea de supraveghere a Organismului de Certificare a Produselor din Telecomunicații, Informatică și Poștă din cadrul IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”. Evaluarea s-a desfășurat în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17011:2017. Citeşte mai mult...
Comisia de examinare pentru obținerea certificatelor de radioamator din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță organizarea sesiunii de examinare. Examenul este programat pentru data de 28 iunie 2019, ora. 14.00, la sediul ANRCETI, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, mun. Chișinău. Citeşte mai mult...
În scopul menținerii nivelului de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă și a instruirii cadrelor la nivel de administrație și șefi de subdiviziuni ai instituției, în data de 8 mai 2019, în incinta sediului IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” a fost organizat și desfășurat un seminar de instruire. Citeşte mai mult...
IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” a pornit o amplă campanie de măsurare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice accesibile populației, care sunt furnizate prin rețelele publice mobile celulare terestre: GSM, UMTS, și LTE în benzile de frecvențe 800, 900, 1800, 2100 și 2600 MHz. Citeşte mai mult...
Comisia de examinare pentru obținerea certificatelor de radioamator din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță organizarea sesiunii de examinare. Citeşte mai mult...
În data de 24 ianuarie 2019 a avut loc ceremonia de inaugurare a noului sediu al IP”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”și celebrarea celor 25 de ani de activitate a instituției. Citeşte mai mult...
În atenția tuturor autorităților, instituțiilor și întreprinderilor, a partenerilor de colaborare și clienților! Citeşte mai mult...

1 - 10 din 35


© 2019 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS