Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte    Versiunea old

       


Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente
Noutăţi şi evenimente
CONFERINȚA PLENIPOTENȚIARĂ A UNIUNII INTERNAȚIONALE A TELECOMUNICAȚIILOR
Publicat: 22.11.2018   

În data de 16 noiembrie s-au încheiat lucrările Conferinței Plenipotenţiare a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, care a avut loc în or. Dubai (EAU) în perioada 29.10.2018 - 16.11.2018.

Conferința Plenipotențiară care reprezintă organul superior al UIT este organizată o dată la patru ani și stabilește obiectivele Uniunii până la următoarea conferință.

În acest an Conferința Plenipotențiară din Emiratele Arabe Unite a întrunit 2300 de participanți din 180 de țări. IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” din Republica Moldova a fost reprezentată de către directorul instituției, d-nul Andrei Gavrisi.

Deciziile principale ale Conferinței Plenipotențiare din 2018:

Scopuri în domeniul dezvoltării stabile-Țările membre ale UIT au aprobat Planul Strategic și Financiar al Uniunii în care sunt trasați indicatorii obiectivi pentru anii 2020-2023 și care stabilește rolul UIT în obținerea rezultatelor în domeniul dezvoltării constante prin intermediul TIC. Acești factori sunt grupați în cinci categorii strategice: dinamica, deschiderea, stabilitatea, inovațiile și parteneriatul.

Inovațiile. Statele membre ale UIT au aprobat rezoluția cu privire la dezvoltarea unui mediu favorabil prin crearea condițiilor benefice pentru întreprinderile mici și mijlocii orientate spre dezvoltarea TIC. Aceste întreprinderi sunt generatoare de idei noi, inovatoare, iar în țările în curs de dezvoltare impulsionează dezvoltarea economiei. În acest context a fost aprobată hotărârea despre micșorarea cotizațiilor de membru pentru întreprinderile mici și mijlocii și despre susținerea participării acestora în contextul activităților internaționale ale UIT .

Servicii over-the-top (OTT). Dezvoltarea sectorului comunicațiilor electronice/TIC a dus la apariția noilor structuri de piață, noilor modele de afaceri, stratetegii de investiții și a noilor canale de încasare a veniturilor. În aceste condiții serviciile OTT joacă un rol tot mai important. A fost recunoscut rolul pozitiv al OTT în dezvoltarea socio-economică prin colaborarea furnizorilor de servicii OTT și a operatorilor de comunicații electronice care contribuei la promovarea modelelor de afaceri inovatoare, stabile și capabile să reziste.

Internetul obiectelor.Statele membre ale UIT au decis de comun acord să susțină investițiile în dezvoltarea internetului obiectelor (IoT) și a orașele și asociațiilor stabile”smart” cu scopul de a obține performanțe în dezvoltarea constantă a acestora.

 Rețele noi pentru țările în curs de dezvoltare. Va continua activitatea UIT în procesul de dezvoltare a noilor rețele (TIC) în țările în curs de dezvoltare. Se preconizează ca viitoarele rețele (5G) să ocupe un loc important în economia digitală. Aceste rețele vor susține noile aplicații: case, clădiri și orașe ”smart”, video-3D, chirurgia la distanță, realitatea virtuală ș. a.

Depășirea discordanței în standardizare. Statele membre ale UIT au decis să susțină participarea țărilor în curs de dezvoltare în procesul standardizării UIT, pentru a contribui la dezvoltarea economiei digitale din aceste țări. Standardele internaționale pot fi folosite pentru elaborarea standardelor naționale, care ar permite introducerea și dezvoltarea oportună a tehnologiilor noi.

Egalitatea de gen. Membii UIT vor depune eforturi susținute pentru a obține progrese în domeniul egalitatății gender în țările UIT. Promovarea politicilor și practicilor în acest sens vor face posibilă realitatea în care alegerea, angajarea, pregătirea profesională și promovarea femeilor și bărbaților din domeniul tehnologiilor informaționale se va baza pe principiul echității și al imparțialității.

Accesibilitatea.UIT a propus să fie organizat un schimb de experiență în activitățile de susținere a accesibilității comunicațiilor electronice/TIC pentru persoanele cu posibilități reduse și a personelor cu nevoi speciale. Statele membre ale UIT își vor da concursul pentru colectarea și analizarea datelor statistice despre diferite forme de dizabilitate și accesibilitate, care va fi luată în considerație în timpul pregătirii și dezvoltării politicii de stat pentru susținerea accesibilității.

Protejarea copiilor în mediul on-line. Astăzi miliarde de copii utilizează dispositivele mobile în rețea și se conectează la internet deja în primii ani de viață. În pofida faptului că apar tot mai multe posibilități de studiere inovativă, acest fenomen generează o multime de riscuri: amenințarea cibernetică, influența contentului periculos,etc. Astfel, Statele membre și partenerii vor depune eforturi susținute pentru propagarea principiilor metodologice de producere a datelor și a informației statistice în scopul extinderii maximale a volumului datelor comparative din diferite țări.

Securitatea cibernetică. Statele membre au decis să intensifice rolul UIT în consolidarea încrederii și securității la utilizarea tehnologiilor informaționale. Un exemplu în acest sens ar fi încurajarea culturii în care securitatea este apreciată ca un process continuu. Un alt exemplu ar fi susținerea UIT în elaborarea standardelor. A crescut cantitatea, complexitatea și diversitatea atacurilor și a pericolelor cibernetice. Ele pot amenința accesibilitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor și a infrastructurii. Atacurile cibernetice pot acționa asupra dezvoltării economice și sociale a țărilor. Sun necesare acțiuni comune pentru combaterea acestui fenomen periculos.

 Ediţia a 20-ea a Conferinței Plenipotențiare a UIT s-a încheiat cu semnarea Actelor Finale. Participanții au contribuit activ la dezbateri, exprimându-și opiniile privind evoluțiile din domeniul tehnologiilor informaționale, privind activitatea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și propunând idei pentru viitoarele întâlniri.

Actele Finale a Conferinţei Plenipotenţiare a UIT sunt accesibile pe adresa: https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/192-Documents%C2%A0

 

Noutăţi şi evenimente

Comisia de examinare pentru obținerea certificatelor de radioamator din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță organizarea sesiunii de examinare. Citeşte mai mult...
În data de 27.06.2019, Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) a eliberat decizia nr. 109 , prin care se menține acreditarea Laboratorului de Încercări din cadrul IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” și se confirmă îndeplinirea în mod continuu a cerințelor de acreditare a versiunii noi a standardului de competență SM EN ISO/IEC 17025:2018.... Citeşte mai mult...
În perioada 24-27 iunie 2019, reprezentanții IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” au efectuat o vizită de lucru la Oficiul pentru Comunicații Electronice din Letonia (VASES). În cadrul întâlnirii bilaterale au fost discutate diverse aspecte ce țin de domeniile de activitate ale SNMFR și VASES:.... Citeşte mai mult...
În data de 22.04.2019, Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) a efectuat evaluarea de supraveghere a Organismului de Certificare a Produselor din Telecomunicații, Informatică și Poștă din cadrul IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”. Evaluarea s-a desfășurat în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17011:2017. Citeşte mai mult...
Comisia de examinare pentru obținerea certificatelor de radioamator din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță organizarea sesiunii de examinare. Examenul este programat pentru data de 28 iunie 2019, ora. 14.00, la sediul ANRCETI, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, mun. Chișinău. Citeşte mai mult...
În scopul menținerii nivelului de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă și a instruirii cadrelor la nivel de administrație și șefi de subdiviziuni ai instituției, în data de 8 mai 2019, în incinta sediului IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” a fost organizat și desfășurat un seminar de instruire. Citeşte mai mult...
IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” a pornit o amplă campanie de măsurare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice accesibile populației, care sunt furnizate prin rețelele publice mobile celulare terestre: GSM, UMTS, și LTE în benzile de frecvențe 800, 900, 1800, 2100 și 2600 MHz. Citeşte mai mult...
Comisia de examinare pentru obținerea certificatelor de radioamator din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță organizarea sesiunii de examinare. Citeşte mai mult...
În data de 24 ianuarie 2019 a avut loc ceremonia de inaugurare a noului sediu al IP”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”și celebrarea celor 25 de ani de activitate a instituției. Citeşte mai mult...
În atenția tuturor autorităților, instituțiilor și întreprinderilor, a partenerilor de colaborare și clienților! Citeşte mai mult...

1 - 10 din 35


© 2019 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS