Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte    Versiunea old

       


Prima pagină  »  SNMFR  »  Despre întreprindere  »  Despre întreprindere
Despre Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio

       Instituția Publică ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” a fost constituită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.100 din 24 februarie 2017 și  este succesoarea de drepturi și obligații a ÎS” Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, care a fost fondată în anul 1993.
 

       Atribuțiile de bază ale IP ” Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”  sînt  prevăzute în art.40 al Legii Comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007.

 • IP ”SNMFR” asigură atât  economia Republicii Moldova, cât și  cetățenii țării noastre cu frecvențe/canale radio pentru dezvoltarea serviciilor de televiziune, radiodifuziune, radiocomunicații fixe, mobile, satelit ș.a., gestionează din punct de vedere tehnic spectrul de frecvențe radio în conformitate cu prevederile Regulamentului Radio al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.
 • Instituția asigură protejarea asignărilor de frecvențe naționale, precum și la nivel internațional, efectuând activitatea de monitorizare a respectării obligațiilor tehnice cuprinse în licențele de utilizare a frecvențelor și în permisele tehnice.

        SNMFR își desfășoară acțivitatea în așa fel, încât cetățenii Republicii Moldova să beneficieze de o gamă cât mai vastă de servicii. Pentru a asigura utilizarea rațională și eficientă a spectrului de frecvențe radio, colaboratorii Instituției își concentrează eforturile, în mod deosebit, pe următoarele domenii de activitate:

 • gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio, activitate care presupune realizarea expertizelor tehnice ale spectrului radio prin calcularea, selectarea, avizarea, evidența frecvențelor și stațiilor de radiocomunicații;
 • expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor în vederea evitării apariției de interferențe prejudiciabile și asigurării compatibilității electromagnetice între stațiile și rețelele de radiocomunicații existente și pentru a evalua posibilitatea de identificare de noi asignări de frecvențe pentru  rețele și stații de radiocomunicații solicitate;
 • certificarea produselor de telecomunicații, informatică și poștă, (domeniu reglementat) în scopul garantării conformității produselor cu cerinţele esenţiale stabilite în Reglementările Tehnice aplicabile, standarde internaţionale armonizate sau specificațiile tehnice furnizate de producători, în conformitate cu legislaţia RM şi cu Directivele europene;
 • efectuarea încercărilor de laborador la:
  • parametrii de radiofrecvenţă;
  • compatibilitatea electromagnetică;
  • securitatea si siguranța produselor, prevăzute în Reglementările Tehnice aplicabile, în legislatia RM de armonizare relevantă și în conformitate cu prevederile Directivelor europene;
 • asignarea indicativelor de apel alocate Republicii Moldova de către UIT, pentru serviciul maritim și mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, precum și serviciul de radioamator.

       Pentru a asigura evidența utilizării spectrului radio prin întreținerea permanentă a bazelor de date specializate, SNMFR  a participat activ la elaborarea, implementarea și administrarea sistemului informațional automatizat ”Registrul de Stat al frecvențelor și stațiilor de radiocomunicații”.

       În vederea promovării unei gestionări eficiente a resurselor de frecvențe radio, care va asigura dezvoltarea continuă a rețelelor și serviciilor publice de comunicații  electronice mobile terestre în bandă largă, cu participarea și contribuția nemijlocită a IP ”SNMFR” a fost  elaborat ”Programul de management al spectrului de frecvențe radio pe anii 2013-2020”,  aprobat prin HG nr.116 din 11 februarie  2013.

       Pentru a asigura tranziția la televiziunea digitală în Republica Moldova, IP ” SNMFR” a contribuit esențial la elaborarea și coordonarea  la nivel internațional a ” Planului de frecvențe  radio”, specialiștii din cadrul instituției  participând activ și la întocmirea Programului de implementare a televiziunii digitale terestre, în vederea utilizării eficiente a spectrului necesar tehnologiei digitale, oferind suportul necesar în implementarea noii tehnologii.

       Activitatea SNMFR se bazează pe standarde profesionale și de calitate foarte înalte, îndeplinind zilnic sarcini , care îi revin unei instituții publice în conformitate cu legislația națională și internațională în vigoare și răspunzând  unei misiuni de interes social.

 Prima pagină  »  SNMFR  »  Despre întreprindere  »  Despre întreprindere


© 2020 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS