Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte

       
Prima pagină  »  SNMFR  »  Sarcinile şi funcţiile  »  Certificarea produselor de comunicaţii electronice
CERTIFICAREA PRODUSELOR DE COMUNICAŢII ELECTRONICE
        Certificarea este o procedură prin care o terță parte (independentă de producător şi utilizator) corespunzător împuternicită (acreditată şi recunoscută) dă o asigurare în scris (Certificat) că un produs corespunde unor cerinţe stabilite în documente normative.

        Această activitate se desfășoară în scopul protejării utilizatorului de produse care nu-i satisfac exigențele sau sunt periculoase pentru sănătatea şi viaţa lui , precum şi pentru protejarea reţelelor de comunicaţii de utilizarea echipamentelor care le pot deteriora sau produce deranjamente (perturbaţii nocive).

       Produsele se consideră conforme în cazul când acestea corespund cerinţelor esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile.

       Serviciile de certificare prestate de OC TIP sunt prestate în conformitate cu cerințele, regulile şi modulele descrise în:

  • LEGE Nr. 235 din 01-12-2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=136499&lang=ro

  • RT "Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio", aprobată prin HG nr. 34 din 30.01.2019.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141133&lang=ro

  • RT"Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor" aprobată prin HG nr. 807 din 29.10.2015.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=138043&lang=ro

 Prima pagină  »  SNMFR  »  Sarcinile şi funcţiile  »  Certificarea produselor de comunicaţii electronice


© 2024 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS