Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte

       
Prima pagină  »  SNMFR  »  Sarcinile şi funcţiile  »  Managementul spectrului de frecvenţe radio radio
MANAGEMENTUL SPECTRULUI DE FRECVENŢE RADIO СА COMPARTIMENT AL GESTIONĂRII TEHNICE AL SPECTRULUI
 

     Managementul spectrului de frecvenţe radio са compartiment al gestionării tehnice al spectrului este un set de măsuri tehnice, organizatorice şi economice destinate să asigure utilizarea eficientă al spectrului de frecvenţe radio pentru necesităţile economiei naţionale şi populaţiei în prestarea serviciilor de telecomunicaţii (televiziune, radiodifuziune, radiocomunicaţii fixe, mobile etc.)., inclusiv şi asigurarea implementării tehnologiilor noi de radiocomunicaţii.

Compartimentul managementului spectrului de frecvenţe radio, în cadrul Serviciului Naţional de Management al Frecvenţelor Radio (SNMFR),  este realizat de secţia coordonări frecvenţe radio şi relaţii externe.
Funcţiile şi sarcinile managementului spectrului de frecvenţe din punctul de vedere a gestionării tehnice al spectrului:
·       selectarea, calcularea şi planificarea frecvenţelor şi/sau canalelor radio pentru mijloacele   radioelectronice de emisie (în continuare - MRE) cu destinaţie civilă în conformitate cu atribuirile Tabelului naţional de atribuire al benzilor de frecvenţe şi solicitărilor parvenite;
·       participarea la elaborarea planurilor naţionale de frecvenţe pentru implementarea tehnologiilor noi de comunicaţii electronice;
·       asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii cu destinaţie civilă în procesul de planificare al frecvenţelor;
·       pregătirea propunerilor de minimalizare ale interferenţelor şi bruiajului;
·       efectuarea coordonării internaţionale şi interne a frecvenţelor şi/sau canalelor radio, inclusiv şi celor preferenţiale, prin aplicarea procedurilor tehnice şi administrative cuprinse în acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte şi în conformitate cu prevederile Regulamentului Radiocomunicaţii al Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (UIT).
·       efectuarea calculului compatibilităţii electromagnetice ale MRE, solicitate pentru coordonare de către Administraţiile de telecomunicaţii ale ţărilor limitrofe;
·       notificarea asignărilor de frecvenţe şi/sau canalelor radio la UIT;
·       elaborarea materialelor pentru asignarea frecvenţelor şi/sau canalelor radio;
·       pregătirea materialelor pentru coordonarea benzilor, canalelor şi frecvenţelor radio cu utilizatorii guvernamentali în benzile de frecvenţă de utilizare partajată;
·       efectuarea analizei posibilităţilor de modificare ale parametrilor tehnici ai asignării blocului, canalului sau frecvenţei radio;
·       asigurarea cu coduri de identificare pentru anumite tipuri de staţii de radiocomunicatii, ce  se exploatează în următoarele servicii de radiocomunicaţii: mobil maritim si mobil maritim prin satelit, pe caile de navigaţie interne (MMSI, ATIS, etc), evidenţa codurilor asignate;
·       elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii şi      efectuarea expertizei proiectelor la compartimentul radiotehnic;
·       consultarea în domeniul elaborării proiectelor tehnice ale sistemelor RD,TV, staţiilor şi reţelelor de radiocomunicaţii;
·       elaborarea studiilor şi proiectelor referitor la utilizarea diferitor benzi de frecvenţe;
·       asigurarea cu semnale de apel MRE în conformitate cu Regulamentul Radiocomunicaţii al UIT şi evidenţa acestor semnale.
 
În scopul asigurării nivelului înalt al calităţii şi eficacităţii exercitării funcţiilor şi sarcinilor menţionate, SNMFR a implementat şi utilizează un pachet avansat de programe specializate elaborat de firma franceză ATDI, care este utilizat de către multe întreprinderi de acelaşi profil atât din Europa cât şi din lume: 
ICS Telecom – planificarea reţelelor de radiocomunicaţii şi gestionarea spectrului de frecvenţe radio;
ICS Manager – se utilizează pentru gestionarea administrativă al spectrului de frecvenţe radio;
ICS Map Server - se utilizează pentru crearea şi redactarea mapelor digitale;
ICS Antios - se utilizează pentru proiectarea diagramelor antenelor de emisie.
 

 Prima pagină  »  SNMFR  »  Sarcinile şi funcţiile  »  Managementul spectrului de frecvenţe radio radio


© 2024 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS