Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte

       
Prima pagină  »  SNMFR  »  Sarcinile şi funcţiile  »  Radiomonitoringul frecvenţelor radio
RADIOMONITORINGUL FRECVENŢELOR RADIO
 

Radiomonitoringul Frecvenţelor Radio, ca compartiment al gestionării tehnice al spectrului, prezintă un set complex de măsuri tehnice şi organizatorice, ce asigură verificarea şi constatarea utilizării autorizate al spectrului de frecvenţe radio conform condiţiilor tehnice planificate şi are următoarele obiective:

-   asistenţa activităţii sectorului de management al spectrului de frecvenţe radio prin asigurarea disponibilităţii continue al spectrului de frecvenţe  radio, inclusiv, colectarea, procesarea, analiza şi stocarea datelor despre parametrii şi caracteristicile semnalelor emisiilor Mijloacelor  Radioelectronice (MRE), dispozitivelor de emisie şi altor surse de emisii radio în scopul obţinerii informaţiei necesare pentru aplicarea soluţiilor eficiente de management al spectrului de frecvenţe radio;

-  asigurarea compatibilităţii electromagnetice în procesul de exploatare al spectrului de frecvenţe radio;

-    monitorizarea, măsurarea şi verificarea continuă a parametrilor tehnici a emiţătoarelor radio autorizate – lucru de prevenire a funcţionării anormale a emiţătoarelor (micşorarea/mărirea puterii de emisie, lărgimea de bandă, deviaţia de frecvenţă la staţiile RD, coeficientul de modulare la staţiile TV ), fapt ce contribuie la asigurarea recepţiei calitative a programelor difuzate şi la prevenirea   perturbării  reciproce al lucrului staţiilor de emisie;

-    depistarea şi soluţionarea cazurilor de perturbaţii şi  interferenţe;

 
 
Compartimentul radiomonitoringului frecvenţelor radio , în cadrul Serviciului Naţional de Management al Frecvenţelor Radio (SNMFR),  este realizat de Secţia Radio Monitoring (SRM).
 
Atribuţiile şi competenţele SRM:
 
  •  elaborarea şi eliberarea caietelor de sarcini pentru proiectarea staţiilor de radiocomunicaţii şi efectuarea expertizei proiectelor la compartimentul radiotehnic;  
  • efectuarea analizei ocupării spectrului a-priori eliberării  avizului privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio;
  • monitorizarea în eter ai parametrilor tehnici de emisie ai MRE din sectorul civil şi     efectuarea evaluării corespunderii acestor parametri normelor în vigoare;
  • depistarea funcţionării MRE cu parametri tehnici de emisie neautorizaţi şi informarea posesorului MRE pentru aducerea parametrilor la normă;
  • examinarea cererilor vizând radiobruiajul industrial al aparatelor de radio, efectuarea depistării surselor de bruiaj şi emiterea recomandărilor cu privire la întreprinderea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru eliminarea lor;
  • efectuarea măsurărilor parametrilor tehnici de emisie ai MRE şi intensităţii câmpului electromagnetic;
  • determinarea zonelor de acoperire ale MRE;
  • efectuarea măsurătorilor şi perfectarea buletinelor de măsurători la darea în exploatare a staţiilor şi reţelelor de radiocomunicaţii;
 
 În scopul exercitării eficiente şi calitative a activităţilor de radiomonitoring, SNMFR a creat şi gestionează
Sistemul Naţional de Radiomonitoring al Spectrului de Frecvenţe Radio:
 

 

 


 Prima pagină  »  SNMFR  »  Sarcinile şi funcţiile  »  Radiomonitoringul frecvenţelor radio


© 2024 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS