Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte    Versiunea old

       
Prima pagină  »  Servicii  »  Servicii de expertiză
Servicii de expertiză
 

 

Nr.

Serviciul

Unitatea de măsură

Tarif, lei

1

EXPERTIZA PROIECTELOR TEHNICE:

1.1

Radiodifuziune VHF şi TV (eter) cu puterea aparent radiată:

Un proeict

 

 

  1. până la 30dBW inclusiv;

--“--

320

 

  1. mai mare de 30dBW.

--“--

 426

1.2

TV cablu.

--“--

240

1.3

Radiodifuziune LF,MF,HF.

--“--

320

1.4

Staţiile de sol terminale prin satelit.

--“--

426

1.5

Reţelele serviciului fix.

--“--

320

1.6

Reţeaua serviciului mobil terestru:

--“--

 

 

 a) TRUNKED

--“--

320

 

b) PAGING

--“--

320

 

c) Celular

--“--

426

 

d) reţele simplex si duplex

--“--

240

 

e) alte tipuri de sisteme

--“--

320

1.7

alte reţele de radiocomunicaţii

--“--

320

2.

Elaborarea caietului de sarcini pentru îndeplinirea proiectelor tehnice (RD/TV (analog/digital, eter/cablu), serviciul mobil-terestru, satelit şi alte sisteme de radiocomunicaţii)

Un caiet de sarcini

240

Notă: Executarea lucrărilor de expertiză ale proiectelor tehnice şi elaborare a caietelor de sarcini în regim de urgenţă, în decursul de trei zile de lucru, se achită cu tarif dublu.

3.

SERVICII DE EXPERTIZĂ ALE MATERIALELOR PRIVIND IMPORTUL ECHIPAMENTELOR ŞI CABLURILOR DE COMUNICAŢII ELECTRONICE:

3.1

Cabluri pentru telefonia urbană şi rurală (inclusiv fibre optice); cabluri simetrice pentru semnale de FÎ; cabluri cu fibră optică; fire pentru conexiuni telefomice locale; echipament pentru conexiuni de cabluri; antene de emisie radio si TV; echipament pentru comutarea, tăierea, protecţia branşarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice; redresoare de diferite capacităţi pentru curent continuu cu tensiuni de 24V, 48V, 60V; acumulatoare alcaline si cu acid de diferite capacităţi; panouri de comutare pentru curent continuu si alternativ; stabilizatoare; echipament de dirijare a surselor de alimentare a reţelelor de telecomunicaţii; accesorii telefonice: prize si furci telefonice; conectori, etc; echipament pentru semnalizare sonoră şi vizuală; piese de schimb pentru echipamente de telecomunicaţii

 

Echipamente şi cabluri de acelaşi tip

50

2 tipuri

143

3, 4 tipuri

156

5, 6 tipuri

169

7, 8 tipuri

182

9, 10 tipuri

195

Mai mult de 10 tipuri

228

3.2

- Aparate telefonice de toate tipurile, inclusiv roboti telefonici, taxofoane şi terminale mobile; 
- echipament de telegraf si fototelegraf; aparate telefax; echipament terminal telex şi videotex; echipament de linie analogic şi digital; microfoane, difuzoare şi garnituri telefonice;
- echipamentul de linie si terminal radio pentru abonati; sisteme electrice antifurt şi antiinceniare conectate la reţeaua telefonică; modeme de toate tipurile inclusiv echipament care conţine modeme incorporate; echipament terminal transport date, inclusiv concentratoare, multiplexoare, routere, etc.
- Staţii radio portabile; echipamentul sistemelor de radiocomunicaţii terestre mobile (telefon “fără cordon”, radioprelungitor de telefon, radiomicrofon, trunked, paging ); radiomodeme, radiobridje; sisteme de imprimare şi reproducere a sunetului; radiosisteme pentru transmisiuni date; camere video; amplificatoare; instalaţii de frecventa înaltă de uz medical, ştiinţific, casnic, alte domenii; echipamentul de linie şi terminal radio pentru abonaţi.

 

Echipamente de acelaşi tip;

50

2 tipuri;

159

3, 4 tipuri;

174

5, 6 tipuri;

190

7, 8 tipuri;

205

9, 10 tipuri;

221

Mai mult de 10 tipuri.

260

3.3

Centrale telefonice, comutatoare şi multiplexoare; echipament de distribuţie a programelor audiovizuale prin cablu; emiţătoare RD şi TV; echipamentul staţiilor de radiodifuziune si televiziune; emiţătoare cu modulaţie cu banda laterala unica a serviciului mobil terestru in diapazonul de frecvente 1,6-30 MHz; staţii radio fixe; staţii de radiolocaţie; staţii radioreleu, staţii de radionavigaţie; echipament pentru recepţie /emisie prin satelit (inclusiv antene); staţii de baza a sistemelor de telefonie celulara şi reapitore (standarde GSM, CDMA, etc.)

 

Echipamente de acelaşi tip;

110

2 tipuri;

182

3, 4 tipuri;

202

5, 6 tipuri;

221

7 8 tipuri;

241

9, 10 tipuri;

260

Mai mult de 10 tipuri.

309

Notă: Executarea lucrărilor de expertiză a materialelor privind importul echipamentelor şi cablurilor de comunicaţii electronice în regim de urgenţă, în decursul unei zile de lucru, se achită cu tarif dublu.

Notă:

  1. În tarife nu este inclusă Taxa pe valoare adăugată.

 

    • Plata serviciilor se efectuează către Centrul Naţional pentru Frevenţe Radio. 

 Prima pagină  »  Servicii  »  Servicii de expertiză


© 2021 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS