Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte    Versiunea old

       
Prima pagină  »  Servicii  »  Servicii de asigurare ale CEM
Servicii de asigurare ale CEM


Servicii de asigurare ale compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii

Nr.
Tipul staţiei de radiocomunicaţii
Unitate
de măsură
Tarif lunar, lei
1. STAŢII DIN SERVICIUL PRIN SATELIT
1.1
Staţii din serviciul fix prin satelit:
1.1.1
Staţie de sol terminală pentru televiziune sunet însoţitor (emisie şi recepţie programe de televiziune);
Emiţător
835
1.1.2
Staţie de sol terminală (tip VSAT) pentru  servicii de telecomunicaţii
Emiţător
435
1.2.
1.2.1
Staţii din serviciul mobil prin satelit (inclusiv staţii  transportabile):
Staţie de sol INMARSAT:
Standard A sau B;
Emiţător
523
Standard C sau M;
Emiţător
652
1.2.2
Sisteme Mobile Personale Globale prin Satelit GMPCS(S-PCS);
Banda de
frecvente
2800
dol. SUA (anual)
1.2.3
Alte sisteme echivalente;
Emiţător
435
1.3.
Alte servicii prin sateliţi artificiali ai Pământului.
Emiţător
523
2.  STAŢII DIN SERVICIUL TV ŞI RADIODIFUZIUNE
2.1
Staţie de televiziune cu puterea aparent radiată maximală:
a) până la 15dBW inclusiv;
Emiţător
65
 
b) de la 15dBW până la 20dBW inclusiv;
Emiţător
91
 
c) de la 20dBW până la 27dBW inclusiv;
Emiţător
 165
 
d) --//-- 27dBW --//-- 30dBW inclusiv;
Emiţător
330
 
e) --//-- 30dBW --//-- 37dBW inclusiv;
Emiţător
409
 
f) --//-- 37 dBW --//-- 40dBW inclusiv;
Emiţător
488
 
g) --//-- 40dBW --//-- 44dBW inclusiv;
Emiţător
720
 
h) --//-- 44dBW --//-- 50dBW inclusiv;
Emiţător
818
 
 i) mai mult de 50dBW.
Emiţător
1019
Notă:  Pentru staţiile TV în diapazonul 1 – 3 tarifele de utilizare se majorează de 1,3 ori
2.2
Staţie de radiodifuziune sonoră în banda undelor de frecvenţe:
2.2.1
Banda VHF cu puterea aparent radiată maximală:
 a) până la 20dBW inclusiv;
Emiţător
43
 b) de la 20dBW până la 27dBW inclusiv;
Emiţător
61
 c)  --//-- 27dBW --//-- 30dBW inclusiv;
Emiţător
86
 d) --//--30dBW  --//-- 36dBW inclusiv;
Emiţător
288
 e) --//--36dBW  --//-- 43dBW inclusiv;
Emiţător
409
 f) mai mult de 43dBW.
Emiţător
488
2.2.2
Banda LF,MF şi HF cu puterea emiţătorului:
a) până la 1 kW  inclusiv;
Emiţător
65
 b) 1 kW...5 kW       --//--;
Emiţător
98
 
c) 5 kW...20 kW     --//--;
Emiţător
122
 
d) 20 kW...50 kW   --//--;
Emiţător
 208
 
e) 50 kW... 200 kW --//--;
Emiţător
305
 
f) 200 kW...500 kW --//--;
Emiţător
409
 
g) mai mult de 500 kW.
Emiţător
513
 
Notă: Pentru întreprinderile de stat, autorizate in domeniul TV, RD, tariful (2.1;2.2.1; 2.2.2)  de asigurare a compatibilităţii electromagnetice T=Tbaz * k,  unde: k=0,3 pentru pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2
2.2.3
Sistemul televiziune (radiodifuziune) prin cablu:
Canal
 
2.2.3.1
Mun. Chişinău:
a)peste 10 mii abonaţi;
61
b)1-10 mii abonaţi;
37 
c)500-1000 abonaţi;
31
d)până la 500 abonaţi;
25
2.2.3.2
Mun. Bender, Bălţi, Tiraspol, Comrat;
 37
2.2.3.3
Oraşe;
25
2.2.3.4
Sate (comune).
12
Note:
1. Pentru canalul, care transmite programul TV(RD) naţional integral tariful nu se percepe;
2. Tarifele pentru oraşele şi satele (comunele) din componenţa municipiilor se vor percepe în conformitate cu tarifele pentru oraşe şi sate respectiv.  
 
 
 
3.  STAŢII  DIN  SERVICIUL  FIX
3.1.
Echipament  de radioreleu:
3.1.1
Radioreleu cu  lărgimea benzii (pentru fiecare segment):
Emiţător
91
3.1.2
Staţii de radioreleu pentru radiocomunicaţii mobile analogice şi digitale celulare;
Emiţător
250  Trimestrial
3.2
Echipament de distribuire punct-multipunct (cu excepţia TV MMDS):
 a)TF, date, etc.;
b)sisteme de pază;
c) Radioacces fix în benzile de frecvenţe 10,15 GHz – 10,30 GHz şi 10,50 GHz – 10,65 GHz; 24,5 – 26,5 GHz şi 27,5 – 29,5 GHz pentru infrastructura reţelelor radiocomunicaţii mobile celulare;
d) Radioacces fix cu acoperire integrală sau parţială:
d1) în benzile 10,15 GHz – 10,30 GHz, 10,50 GHz – 10,65 GHz:
a)      mun. Chişinău;
b)      municipii, în afară de mun. Chişinău;
c)      centru raional;
d)      altă localitate.
d2) în benzile 24,5 – 26,5 GHz şi 27,5 – 29,5 GHz:
a)      mun. Chişinău;
b)      municipii, în afară de mun. Chişinău;
c) centru raional;
d) altă localitate.
Canal
Emiţător
Una staţie centrală/un canal 14 MHz
Una staţie centrală/un canal 14 MHz
Una staţie centrală/un canal 28 MHz
208
208
488
488
366
 244
122
 3050
1525
763
385
Note:
1 Tariful (T) pentru canalul cu lărgimea de bandă diferită de cea menţionată la coloana „Unitate de măsură” se va calcula după cum urmează:
- la 3.2.c) şi 3.2.d1) T=t x Df/14
- la 3.2.d2) T=t x Df/28,
unde:
este tariful conform tabelei, Dlărgimea de bandă (în MHz).
2. Lărgimea de bandă a canalului, menţionată la coloana „Unitate de măsură”, este 2 x 7 MHz pentru regimul FDD şi 1 x 14 MHz pentru regimul TDD (la 3.2.c) şi 3.2.d1)) sau 2 x 14 MHz pentru regimul FDD şi 1 x 28 MHz pentru regimul TDD (la 3.2.d2)
3.2.1
Reţea de distribuire a programelor audiovizuale punct - multipunct tip MMDS cu acoperire integră sau parţială:
a) municipii
b) centre raionale
c) alte localităţi
Canal
Canal
Canal
208
122
61 
 
4. STAŢII   DIN   SERVICIUL   MOBIL  TERESTRU
4.1
Staţii de radiocomunicaţii:
4.1.1
Simplex :
Staţie de bază  (dispecerat);
Emiţător
86
staţie terminală (mobilă, portabilă, staţionară);
Emiţător
9
4.1.2
  Duplex/semiduplex cu repetor convenţional:
staţie de bază, repetor, (dispecerat – sistem fără repetor);
Emiţător
 488
staţie terminală (mobilă, portabilă, staţionară);
Emiţător
13
Nota: Pentru p 4.1 tariful pentru frecvenţele asignate la nivel naţional se modifică astfel: T=Tbaz * k,       unde  k=3
4.2
Sistem de tip “TRUNKED”:
staţie de bază, fixă (staţionară);
Emiţător
312
staţie mobilă, portabilă;
Emiţător
19
4.2.1
Sistemele de tipul KAPT-4, Vilia, Altai, etc.:
staţie de bază, fixă (staţionară);
Emiţător
312
staţie mobilă, portabilă.
Emiţător
31
4.3
Reţea de tip “PAGING”
Emiţător
650
4.4
Reţele de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 791 – 821/ 832 – 862 MHz, 880 – 915 / 925 – 960 MHz, 1710 – 1785 / 1805 – 1880 Mhz  pentru fiecare bloc pereche de 2x1 MHz
bloc pereche de 2x1 MHz
76981) EURO
*Se achită in decursul a 30 zile după asignarea canalului şi în continuare până la 31 martie a fiecărui an.
4.5
Sisteme de telefonie mobila celulara CDMA
 (conform tarifelor la data eliberării licenţei – vezi p. 4.5 a     Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S.    „Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio” aprobată prin ordinul MDI nr. 108 din 28.11.2008).
Canal
(1,25 MHz)
12500*
dol.SUA
(anual)
*Se achită in decursul a 30 zile după asignarea canalului şi în continuare până la 31 martie a fiecărui an.
4.6
Radiotelefon: 
echipamentul fix (staţionar);
Emiţător
59
echipamentul mobil, portabil;
Emiţător
33
4.7
Echipament mobil şi portabil (27MHz şi PMR446) PAR≤4W.
13
4.8
Sisteme de radiocomunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G)
(conform condiţiilor licenţei – vezi p. 4.5 a Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S. „Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio” aprobată prin ordinul MDI nr. 108 din 28.11.2008):
4.8.1
Pentru blocul iniţial de frecvente cu lărgimea de bandă totală a blocului de 34,6 MHz;
Bloc de frecvenţe
1141801) Euro
4.8.2
Pentru blocul alocat adiţional la blocul iniţial
33001,2) Euro
(pentru 1 MHz)
1) Se achită in decursul a 30 zile după începerea utilizării oricărei frecvenţe din blocul de frecvenţe alocat şi în continuare până la 31 martie a fiecărui an. Pentru primul an suma dată se recalculează proporţional perioadei de utilizare (în luni) raportată la un an (12 luni).
2)Pentru  largimea de bandă totală a blocului adiţional mai mare de 1 MHz tariful se calculează după formula: T=3300 x B,
unde B=largimea de bandă  totală a blocului alocat adiţional, MHz
   4.9
Sisteme de radiocomunicaţii mobile celulare standardul LTE
banda de frecvenţe,
1 MHz
33001,2) Euro
anual
1) Se achită in decursul a 30 zile după începerea utilizării oricărei frecvenţe din banda de frecvenţe alocată şi în continuare până la 31 martie a fiecărui an. Pentru primul an suma dată se recalculează proporţional perioadei de utilizare (în luni) raportată la un an (12 luni).
2)Pentru  largimea de bandă mai mare de 1 MHz tariful se calculează după formula: T=3300 x B,
unde B=largimea de bandă  totală alocată, MHz
6. STAŢII DIN SERVICIUL  MOBIL  MARITIM ŞI FLUVIAL
6.1
Staţie de coastă;
Staţia*
122
6.2
Staţie de navă;
Staţia*
49
6.3
Echipament portabil.
Emiţător
19
 Nota: *pentru toate staţiile de coastă şi de pe bordul navei cu excepţia staţiilor portabile
7. STAŢII  DIN  SERVICIUL  MOBIL AERONAUTIC
7.1
Staţie aeronautică;
Staţie*
183
7.2
Staţie de aeronavă;
Staţie*
74
Nota: *pentru toate staţiile aeronautice şi de aeronavă
8. STAŢII DIN SERVICIUL DE DETERMINARE
8.1
Staţie de radiolocaţie;
Emiţător
183
8.2
Staţie de radionavigaţie;
Staţie
110
9. STAŢII DIN SERVICIUL RADIOASTRONOMIC ŞI DE CERCETARI ŞTIINTIFICE
9.1
Staţie de sol în serviciul radioastronomic;
Emiţător
98
9.2
Alte sisteme (staţii) de emisie cu caracter ştiinţific;
Emiţător
98
 
  Notă pentru:
- Pentru organizaţiile bugetare tarifele de asigurare ale compatibilităţii electromagnetice staţiilor de radiocomunicaţii  constituie 20% (k=0,2) din tarifele expuse.
Notă generală:
1. În tarife nu este inclusă Taxa pe valoare adăugată. 
2. Plata serviciilor se efectuează către Centrul Naţional pentru Frevenţe Radio.

 Prima pagină  »  Servicii  »  Servicii de asigurare ale CEM


© 2021 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS