Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte    Versiunea old

       
Tarife OC

Servicii de certificare ale produselor de comunicaţii electronice, efectuate de Organismul de Certificare al Produselor din Telecomunicaţii, Informatică şi Poştă (OC TIP).

Nr.

DENUMIREA PRODUSELOR

Valoarea tarifelor în dependenţă de schema de certificare

Schema 2,3,4

Schema 2a, 3a, 4a

Schema 1, 7

1.

GRUPUL DE PRODUSE 1 

- centrale telefonice, comutatoare şi multiplexoare; 

- echipament pentru recepţie /emisie prin satelit (inclusiv antene de emisie)

2275

3554

1991

2.

GRUPUL DE PRODUSE 2 

- staţii de radiodifuziune si TV; 

- emiţătoare cu modulaţie cu bandă laterală unică a serviciului mobil terestru;

- staţii de radiolocaţie;

- staţii radioreleu, staţii de radionavigaţie;

- echipament pentru recepţie /emisie prin satelit (inclusiv antene de emisie);

- echipament de distribuţie a programelor audiovizuale prin cablu;

- staţii de bază şi repetoare a sistemelor de telefonie celulară (standarde GSM, CDMA, etc.)

1706

2560

1422

 

 

 

Nr.

DENUMIREA PRODUSELOR

Valoarea tarifelor în dependenţă de schema de certificare

Schema 2,3,4

Schema 2a, 3a, 4a

Schema 1, 7

3.

GRUPUL DE PRODUSE 3 

- centrale telefonice de capacitate mică; 

- aparate telefonice de toate tipurile, inclusiv roboţi telefonici, taxofoane, terminale mobile GSM si CDMA;

- microfoane şi telefoane;

- echipament de telegraf si fototelegraf;

- aparate telefax;

- echipament terminal telex şi videotext;

- echipament de linie analogic şi digital;

- echipament terminal transport date, inclusiv concentratoare, multiplexoare, routere, repetoare etc.;

- antene de emisie RD, TV şi a staţiilor de bază;

- sisteme electrice antifurt şi antiincendiare;

- modeme de toate tipurile inclusiv echipament care conţine modeme incorporate;

- echipamentul sistemelor de radiocomunicaţii terestre mobile (telefon “fără cordon”, radioprelungitor de telefon, radiomicrofon, trunked, paging );

- radiomodeme, radiobridje;

- radiosisteme pentru transmisiuni date; 

- instalaţii de frecvenţă înaltă de uz medical, ştiinţific, casnic, alte domenii; 

- antene RD şi TV; 

- echipamentul de linie si terminal radio pentru abonaţi;

- modulatoare şi convertoare a staţiilor TV-cablu.

1478

2161

967

4.

 GRUPUL DE PRODUSE 4

- accesorii telefonice: prize si furci telefonice; conectori, etc.; 

- cabluri pentru telefonia urbană şi rurală (inclusiv fibre optice);

- cabluri simetrice pentru semnale de frecvenţă înaltă;

- fire pentru conexiuni telefonice locale;

- echipament pentru conexiuni de cabluri.

1137

1564

711

Nr.

DENUMIREA PRODUSELOR

Valoarea tarifelor în dependenţă de schema de certificare

Schema 2,3,4

Schema 2a, 3a, 4a

Schema 1, 7

5.

GRUPUL DE PRODUSE 5

- redresoare de diferite capacităţi pentru curent continuu cu tensiuni de 24V, 48V, 60V;

- acumulatoare alcaline şi cu acid de diferite capacităţi care alimentează reţelele telefonice;

- panouri de comutare pentru curent continuu şi alternativ utilizate în reţelele telefonice; 

- stabilizatoare si echipament de dirijare a surselor de alimentare a reţelelor de telecomunicaţii

1024

1365

626

6.

GRUPUL DE PRODUSE 6

- ştampile poştale;

- cutii poştale;

- plicuri poştale;

- maşini de sortare a trimiterilor poştale;

- maşini de francare; 

- maşini de obliterare; 

- automate de vînzare automatizată a mărcilor

796

967

455

7

7.1

7.2

7.3

7.4

SERVICII CONEXE LA CERTIFICAREA PRODUSELOR

- Marcarea unei unităţi de echipament cu marcă de identificare şi evidenţă a OC TIP

3

- Perfectarea şi eliberarea unui document (Certificat de conformitate, copie autentificată a Certificatului de conformitate)

18

- Certificarea unei unităţi de echipament terminal de comunicaţii electronice (aparate telefonice, terminale mobile, etc.) sau a unui lot mic (pînă la 10 un.)

200

- Perfectarea si eliberarea duplicatului Certificatului de conformitate

200

 

NOTE LA CAPITOLUL I :

Costul certificării serviciilor în comunicaţiile electronice se stabileşte contractual.

La certificarea obligatorie schema de certificare a produsului se determină de către Conducătorul OC TIP.

In cazul cînd solicitantul certificării este persoana juridică sau fizică nerezidentă achitarea se efectuează în modul următor:

în tariful pentru achitare se include coeficientul de complexitate (Kc = 2) (examinarea setului de documente în limbă străină alta decît de stat sau rusă; primirea, verificarea şi expedierea mostrelor; corespondenţa telefonică, fax şi e-Mail cu solicitantul) şi constituie: taxa (conform tarifelor) x Kc;

în cazul achitării de către nerezident în dolari SUA valoarea tarifului se stabileşte conform formulei:taxa (conform tarifelor) x Kc /10;

în cazul achitării de către nerezident în valută naţională valoarea tarifului se stabileşte conform formulei:taxa (conform tarifelor) x Kc x K/10,

unde: K este cursul băncii naţionale a leului moldovenesc faţă de un dolar SUA la momentul achitării tarifului;

* - coeficientul 10 este cursul unui leu moldovenesc faţă de un dolar SUA la momentul iniţial de aprobare a tarifelor;

se admite stabilirea taxelor contractuale cu persoanele juridice nerezidente.

În tarife nu este inclusă Taxa pe valoare adăugată.

Plata serviciilor se efectuează către Centrul Naţional pentru Frevenţe Radio.

© 2021 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS