Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte    Versiunea old

       
Prima pagină  »  Contacte  »  Petiţii
Procedura de înaintare a petiţiilor
Prin petiţie se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, adresată către autoritatea publică, prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.
Principalul act legislativ ce reglementează procedura de adresare (petiţie) emise de organele de stat sunt:
 Legea "Cu privire la depunerea petiţiilor» Nr. 190-XIII din 19 iulie 1994, publicată în Monitorul Oficial Nr.4 din „8” septembrie 1994, Monitorul Oficial Nr.6-8 pe „24” ianuarie 2003;
Legea "Cu privire la accesul la informaţie» Nr. 982-XIV din „11” mai 2000 publicată în Monitorul Oficial Nr.88-90 din „28” iulie 2000.
 
O petiţie către I.P. “Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” (SNMFR) poate fi amplasată la sediul central al SNMFR situat la adresa: mun.Chişinău, or.Durlești str. N.Dimo 22/20 expediată prin poştă sau  prin intermediul poştei electronice snfr@snfr.md.
 
Petiţia - în conformitate cu articolul 4 alineatul 1 din Legea "Cu privire la petiţia" - orice cerere, reclamaţie, sugestie, recursul depus la autorităţile competente, inclusiv declaraţia preliminară, care actul atacat administrativ sau eşecul de a lua în considerare o petiţie în termenul legal. Astfel, semnul distinctiv al unei petiţii protest încălcări legate de publicarea a organelor de stat a actelor administrative, indiferent de faptul dacă conţinutul actului afectează o anumită persoană sau entitate, sau adus la dispoziţia publicului.

 Cerere - un document scris care este destinat să primească informaţii oficiale. Definiţie foarte a unei interogări care nu este prevăzută în lege, ci derivă din sensul foarte reglementărilor, în special legea "privind accesul la informaţie." În acest caz, cu o interogare poate obţine informaţiile solicitate, nu numai la vreme de nevoie acută în ea, dar dacă este necesar, luarea în considerare incipientă şi analize.
 
Adresare - un document scris, trimis la organul de stat în care o persoană îşi exprimă opiniile sale, sugestii, argumente sau orice alte informaţii suplimentare cu privire la anumite aspecte controversate, problemele curente, mecanisme care să le abordeze, etc Scopul tratamentului este de a exprima poziţia persoanei în ceea ce priveşte actele de autoritate de stat, sau prin reglementările adoptate de acestea. Definiţia de tratament nu este, de asemenea, incluse în legislaţia, dar înţelesul său este derivat din dispoziţiile articolului 32 din Constituţie, care stabileşte libertatea de opinie şi de exprimare.
 

 Prima pagină  »  Contacte  »  Petiţii


© 2023 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS