Homepage    Sitemap    HOT Line    Contacts    Old version

        
First page  »  Services  »  Ensuring electromagnetic compatibility (EMC) services
Ensuring electromagnetic compatibility (EMC) services

Servicii de asigurare ale compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii

Nr.
Tipul staţiei de radiocomunicaţii
Unitate
de măsură
Tarif lunar, lei
1. STAŢII DIN SERVICIUL PRIN SATELIT
1.1
Staţii din serviciul fix prin satelit:
1.1.1
Staţie de sol terminală pentru televiziune sunet însoţitor (emisie şi recepţie programe de televiziune);
Emiţător
835
1.1.2
Staţie de sol terminală (tip VSAT) pentru  servicii de telecomunicaţii
Emiţător
435
1.2.
1.2.1
Staţii din serviciul mobil prin satelit (inclusiv staţii  transportabile):
Staţie de sol INMARSAT:
 
 
 
Standard A sau B;
Emiţător
523
 
Standard C sau M;
Emiţător
652
1.2.2
Sisteme Mobile Personale Globale prin Satelit GMPCS(S-PCS);
Banda de
frecvente
2800
dol. SUA (anual)
1.2.3
Alte sisteme echivalente;
Emiţător
435
1.3.
Alte servicii prin sateliţi artificiali ai Pământului.
Emiţător
523
2.  STAŢII DIN SERVICIUL TV ŞI RADIODIFUZIUNE
2.1
Staţie de televiziune cu puterea aparent radiată maximală:
 
a) până la 15dBW inclusiv;
Emiţător
65
 
b) de la 15dBW până la 20dBW inclusiv;
Emiţător
91
 
c) de la 20dBW până la 27dBW inclusiv;
Emiţător
 165
 
d) --//-- 27dBW --//-- 30dBW inclusiv;
Emiţător
330
 
e) --//-- 30dBW --//-- 37dBW inclusiv;
Emiţător
409
 
f) --//-- 37 dBW --//-- 40dBW inclusiv;
Emiţător
488
 
g) --//-- 40dBW --//-- 44dBW inclusiv;
Emiţător
720
 
h) --//-- 44dBW --//-- 50dBW inclusiv;
Emiţător
818
 
 i) mai mult de 50dBW.
Emiţător
1019
Notă:  Pentru staţiile TV în diapazonul 1 – 3 tarifele de utilizare se majorează de 1,3 ori
2.2
Staţie de radiodifuziune sonoră în banda undelor de frecvenţe:
2.2.1
Banda VHF cu puterea aparent radiată maximală:
 
 a) până la 20dBW inclusiv;
Emiţător
43
 
 b) de la 20dBW până la 27dBW inclusiv;
Emiţător
61
 
 c)  --//-- 27dBW --//-- 30dBW inclusiv;
Emiţător
86
 
 d) --//--30dBW  --//-- 36dBW inclusiv;
Emiţător
288
 e) --//--36dBW  --//-- 43dBW inclusiv;
Emiţător
409
 f) mai mult de 43dBW.
Emiţător
488
2.2.2
Banda LF,MF şi HF cu puterea emiţătorului:
 
a) până la 1 kW  inclusiv;
Emiţător
65
 
 b) 1 kW...5 kW       --//--;
Emiţător
98
 
c) 5 kW...20 kW     --//--;
Emiţător
122
 
d) 20 kW...50 kW   --//--;
Emiţător
 208
 
e) 50 kW... 200 kW --//--;
Emiţător
305
 
f) 200 kW...500 kW --//--;
Emiţător
409
 
g) mai mult de 500 kW.
Emiţător
513
 
Notă: Pentru întreprinderile de stat, autorizate in domeniul TV, RD, tariful (2.1;2.2.1; 2.2.2)  de asigurare a compatibilităţii electromagnetice T=Tbaz * k,  unde: k=0,3 pentru pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2
2.2.3
Sistemul televiziune (radiodifuziune) prin cablu:
Canal
 
2.2.3.1
Mun. Chişinău:
 
a)peste 10 mii abonaţi;
61
 
b)1-10 mii abonaţi;
37 
 
c)500-1000 abonaţi;
31
 
d)până la 500 abonaţi;
25
2.2.3.2
Mun. Bender, Bălţi, Tiraspol, Comrat;
 37
2.2.3.3
Oraşe;
25
2.2.3.4
Sate (comune).
12
Note:
1. Pentru canalul, care transmite programul TV(RD) naţional integral tariful nu se percepe;
2. Tarifele pentru oraşele şi satele (comunele) din componenţa municipiilor se vor percepe în conformitate cu tarifele pentru oraşe şi sate respectiv.  
 
 
 
 
3.  STAŢII  DIN  SERVICIUL  FIX
3.1.
Echipament  de radioreleu:
3.1.1
Radioreleu cu  lărgimea benzii (pentru fiecare segment):
Emiţător
91
3.1.2
 
Staţii de radioreleu pentru radiocomunicaţii mobile analogice şi digitale celulare;
Emiţător
250  Trimestrial
3.2
Echipament de distribuire punct-multipunct (cu excepţia TV MMDS):
 a)TF, date, etc.;
 
b)sisteme de pază;
 
c) Radioacces fix în benzile de frecvenţe 10,15 GHz – 10,30 GHz şi 10,50 GHz – 10,65 GHz; 24,5 – 26,5 GHz şi 27,5 – 29,5 GHz pentru infrastructura reţelelor radiocomunicaţii mobile celulare;
 
d) Radioacces fix cu acoperire integrală sau parţială:
 
d1) în benzile 10,15 GHz – 10,30 GHz, 10,50 GHz – 10,65 GHz:
a)      mun. Chişinău;
b)      municipii, în afară de mun. Chişinău;
c)      centru raional;
d)      altă localitate.
 
d2) în benzile 24,5 – 26,5 GHz şi 27,5 – 29,5 GHz:
a)      mun. Chişinău;
b)      municipii, în afară de mun. Chişinău;
c) centru raional;
d) altă localitate.
 
Canal
 
Emiţător
 
Una staţie centrală/un canal 14 MHz
 
 
 
 
Una staţie centrală/un canal 14 MHz
 
 
 
 
Una staţie centrală/un canal 28 MHz
 
208
 
208
 
488
 
 
 
 
 
 
488
366
 244
122
 
 
 3050
1525
763
385
Note:
1 Tariful (T) pentru canalul cu lărgimea de bandă diferită de cea menţionată la coloana „Unitate de măsură” se va calcula după cum urmează:
- la 3.2.c) şi 3.2.d1) T=t x Df/14
- la 3.2.d2) T=t x Df/28,
unde:
este tariful conform tabelei, Dlărgimea de bandă (în MHz).
2. Lărgimea de bandă a canalului, menţionată la coloana „Unitate de măsură”, este 2 x 7 MHz pentru regimul FDD şi 1 x 14 MHz pentru regimul TDD (la 3.2.c) şi 3.2.d1)) sau 2 x 14 MHz pentru regimul FDD şi 1 x 28 MHz pentru regimul TDD (la 3.2.d2)
 
3.2.1
Reţea de distribuire a programelor audiovizuale punct - multipunct tip MMDS cu acoperire integră sau parţială:
a) municipii
b) centre raionale
c) alte localităţi
 
 
Canal
Canal
Canal
 
 
208
122
61 
 
4. STAŢII   DIN   SERVICIUL   MOBIL  TERESTRU
 
4.1
Staţii de radiocomunicaţii:
4.1.1
Simplex :
 
 
 
Staţie de bază  (dispecerat);
Emiţător
86
 
staţie terminală (mobilă, portabilă, staţionară);
Emiţător
9
4.1.2
  Duplex/semiduplex cu repetor convenţional:
 
staţie de bază, repetor, (dispecerat – sistem fără repetor);
Emiţător
 488
 
staţie terminală (mobilă, portabilă, staţionară);
Emiţător
13
 
 
Nota: Pentru p 4.1 tariful pentru frecvenţele asignate la nivel naţional se modifică astfel: T=Tbaz * k,       unde  k=3
 
 
4.2
Sistem de tip “TRUNKED”:
 
staţie de bază, fixă (staţionară);
Emiţător
312
 
staţie mobilă, portabilă;
Emiţător
19
4.2.1
Sistemele de tipul KAPT-4, Vilia, Altai, etc.:
 
staţie de bază, fixă (staţionară);
Emiţător
312
 
staţie mobilă, portabilă.
Emiţător
31
4.3
Reţea de tip “PAGING”
Emiţător
650
4.4
 
 
 
 
 
 
Sisteme de telefonie mobil-celular-digitală GSM:
(conform condiţiilor licenţei şi a modificărilor ei – vezi p. 4.5 a Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S. „Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio” aprobată prin ordinul MDI nr. 108 din 28.11.2008).
 
Canal
2000*
dol.SUA
(anual)
*Se achită in decursul a 30 zile după asignarea canalului şi în continuare până la 31 martie a fiecărui an.
 
4.5
Sisteme de telefonie mobila celulara CDMA
 (conform tarifelor la data eliberării licenţei – vezi p. 4.5 a     Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S.    „Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio” aprobată prin ordinul MDI nr. 108 din 28.11.2008).
Canal
(1,25 MHz)
12500*
dol.SUA
(anual)
*Se achită in decursul a 30 zile după asignarea canalului şi în continuare până la 31 martie a fiecărui an.
 
 
4.6
Radiotelefon: 
 
 
 
echipamentul fix (staţionar);
Emiţător
59
 
echipamentul mobil, portabil;
Emiţător
33
4.7
Echipament mobil şi portabil (27MHz şi PMR446) PAR≤4W.
 
13
4.8
 
 
 
Sisteme de radiocomunicaţii mobile celulare de generaţia a treia (3G)
(conform condiţiilor licenţei – vezi p. 4.5 a Metodologiei de calcul al tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S. „Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio” aprobată prin ordinul MDI nr. 108 din 28.11.2008):
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.1
 
Pentru blocul iniţial de frecvente cu lărgimea de bandă totală a blocului de 34,6 MHz;
 
Bloc de frecvenţe
1141801) Euro
 
4.8.2
Pentru blocul alocat adiţional la blocul iniţial
 
33001,2) Euro
(pentru 1 MHz)
1) Se achită in decursul a 30 zile după începerea utilizării oricărei frecvenţe din blocul de frecvenţe alocat şi în continuare până la 31 martie a fiecărui an. Pentru primul an suma dată se recalculează proporţional perioadei de utilizare (în luni) raportată la un an (12 luni).
2)Pentru  largimea de bandă totală a blocului adiţional mai mare de 1 MHz tariful se calculează după formula: T=3300 x B,
unde B=largimea de bandă  totală a blocului alocat adiţional, MHz
 
   4.9
Sisteme de radiocomunicaţii mobile celulare standardul LTE
banda de frecvenţe,
1 MHz
33001,2) Euro
anual
1) Se achită in decursul a 30 zile după începerea utilizării oricărei frecvenţe din banda de frecvenţe alocată şi în continuare până la 31 martie a fiecărui an. Pentru primul an suma dată se recalculează proporţional perioadei de utilizare (în luni) raportată la un an (12 luni).
2)Pentru  largimea de bandă mai mare de 1 MHz tariful se calculează după formula: T=3300 x B,
unde B=largimea de bandă  totală alocată, MHz
 
6. STAŢII DIN SERVICIUL  MOBIL  MARITIM ŞI FLUVIAL
6.1
Staţie de coastă;
Staţia*
122
6.2
Staţie de navă;
Staţia*
49
6.3
Echipament portabil.
Emiţător
19
 Nota: *pentru toate staţiile de coastă şi de pe bordul navei cu excepţia staţiilor portabile
7. STAŢII  DIN  SERVICIUL  MOBIL AERONAUTIC
7.1
Staţie aeronautică;
Staţie*
183
7.2
Staţie de aeronavă;
Staţie*
74
Nota: *pentru toate staţiile aeronautice şi de aeronavă
8. STAŢII DIN SERVICIUL DE DETERMINARE
8.1
Staţie de radiolocaţie;
Emiţător
183
8.2
Staţie de radionavigaţie;
Staţie
110
9. STAŢII DIN SERVICIUL RADIOASTRONOMIC ŞI DE CERCETARI ŞTIINTIFICE
9.1
Staţie de sol în serviciul radioastronomic;
Emiţător
98
9.2
Alte sisteme (staţii) de emisie cu caracter ştiinţific;
Emiţător
98
 
  Notă pentru:
- Pentru organizaţiile bugetare tarifele de asigurare ale compatibilităţii electromagnetice staţiilor de radiocomunicaţii  constituie 20% (k=0,2) din tarifele expuse.
 
Notă generală:
1. În tarife nu este inclusă Taxa pe valoare adăugată. 
2. Plata serviciilor se efectuează către Centrul Naţional pentru Frevenţe Radio. Plata pentru serviciile de asigurare ale compatibilităţii staţiilor de radiocomunicaţii se efectuează lunar cu excepţia tarifelor cu menţiunea „trimestrial” sau „anual”. Tarifele anuale se achită în decursul a 30 zile după alocarea frecvenţelor şi în continuare până la 31 martie a fiecărui an.


First page  »  Services  »  Ensuring electromagnetic compatibility (EMC) services


© 2020 National Service for the Radio Frequencies Management   |   Site elaborat de MoldData
PAGE UP