Homepage    Sitemap    HOT Line    Contacts    Old version

        
First page  »  Services  »  Technical measurements services
Technical measurements services

Servicii pentru încercările de certificare a echipamentelor de comunicaţii electronice la compatibilitatea electromagnetică în LÎ CEM

Nr.

DENUMIREA TIPULUI DE ECHIPAMENTE

Tarif pentru testarea unei mostre, lei

1.

1.1

 

 

1.2
1.3
1.4

Echipamente terminale pentru sisteme de radiocomunicaţii terestre mobile:
Emiţătoare cu modulaţie unghiulară:

  • Staţii mobile, portabile si staţionare;
  • Staţii de bază pentru sisteme trunked;
  • Staţii de bază pentru sisteme paging;
  • Radiomicrofon;
  • Emiţătoare cu modulaţie cu bandă laterală unică a serviciului mobil terestru în banda de frecvenţe           1,6-30 MHz;

 Aparate telefonice fără cordon;
Aparate telefonice standard DECT;
Terminale a sistemelor de comunicaţii mobile celulare GSM, CDMA si WCDMA.

2033

2.

Echipamente a reţelelor de comunicaţii mobile celulare:
- staţii de bază GSM;
- staţii de bază CDMA;
- staţii de bază WCDMA.

2402


Nr.

DENUMIREA TIPULUI DE ECHIPAMENTE

Tarif pentru testarea unei mostre, lei

3.
3.1
3.2
3.3

Echipamentul de linie si terminal pentru tehnologia informaţiei:
Echipamente pentru reţele transport date (modeme, router, etc.);
Echipamente electronice pentru tehnologia informaţiei;
Echipamente pentru prelucrarea informaţiei.

2048

4.

Emiţătoare de radiodifuziune sonoră cu puterea de ieşire de până la 500W.

2233

5.

Emiţătoare de radiodifuziune sonoră cu puterea de ieşire mai mare decât 500W.

2602

6.
6.1
6.2

Dispozitive de radioemisie de toate categoriile si destinaţiile pentru utilizare în economia naţională:
Staţie de sol VSAT;
Staţii radioreleu, etc.

2249

7.

Echipament de distribuţie a programelor audiovizuale prin cablu.

1940

8.

Staţii de radionavigaţie:
- emiţător;
- staţie;

2033

9.

Radiosisteme pentru transmisiuni date:
- radiomodeme;
- radiobridje;
- emiţătoare ale punctelor de acces radio.

2063

10.

Sisteme electronice antifurt si antiincendiare ce utilizează radiofrecvenţe:
- emiţător;
- staţie.

2017

11.

Instalaţii de frecventă înaltă de uz industrial, stiinţific, medical si de uz casnic.

2078

12.
12.1
12.2

Aparataj si echipament pentru difuzarea programelor TV:

 

Emiţătoare de televiziune pentru diapazoanele I-V cu puterea de ieşire de pînă la 500W;

2279

Emiţătoare de televiziune pentru diapazoanele I-V cu puterea de ieşire mai mare decât 500W.

2650

 

Notă: In cazul când solicitantul încercărilor este persoana juridică sau fizică nerezidentă achitarea se efectuează în modul următor:
a) în tariful pentru achitare se include coeficientul de complexitate (Kc = 2) (examinarea setului de documente în limbă străină alta decît de stat sau rusă; primirea, verificarea şi expedierea mostrelor; corespondenţa telefonică, fax şi e-Mail cu solicitantul) şi constituie: taxa (conform tarifelor) x Kc;
b) în cazul achitării de către nerezident în dolari SUA valoarea tarifului se stabileşte conform formulei: taxa (conform tarifelor) x Kc /10;
c) în cazul achitării de către nerezident în valută naţională valoarea tarifului se stabilesc conform formulei: taxa (conform tarifelor) x Kc x K/10, unde K este cursul băncii naţionale a leului moldovenesc faţă de un dolar SUA la momentul achitării tarifului;
* - coeficientul 10 este cursul unui leu moldovenesc faţă de un dolar SUA la momentul iniţial de aprobare a
tarifelor;
d) se admite stabilirea taxelor contractuale cu persoanele juridice nerezidente.

 

 

Notă :

    • În tarife nu este inclusă Taxa pe valoare adăugată.

 

      • Plata serviciilor se efectuează către Centrul Naţional pentru Frevenţe Radio. Plata pentru serviciile de asigurare ale compatibilităţii staţiilor de radiocomunicaţii se efectuează lunar cu excepţia tarifelor cu menţiunea „trimestrial” sau „anual”. Tarifele anuale se achită în decursul a 30 zile după alocarea frecvenţelor şi în continuare până la 31 martie a fiecărui an.


First page  »  Services  »  Technical measurements services


© 2020 National Service for the Radio Frequencies Management   |   Site elaborat de MoldData
PAGE UP