Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte

       


Prima pagină  »  Resurse informaționale  »  Registrul de Stat a Frecvenţelor şi staţiilor de Radiocomunicaţii  »  Registrul de Stat al Frecvenţelor şi Staţiilor Radio
Registrul de Stat al Frecvenţelor şi Staţiilor Radio
        Dezvoltarea domeniilor de utilizare a dispozitivelor radioelecronice (DRE), mărirea cantităţii lor şi a puterii emise, mărirea senzitivităţii receptoarelor radio, imperfecţiunea unor parametri de emisie şi recepţie, metodelor de planificare şi utilizare a frecvenţelor radio, dar şi influenţa asupra DRE a multiplelor surse de perturbaţii industriale sunt principalii factori ce determină necesitatea utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio şi asigurarea compatibilităţii electromagnetice între diverse DRE.
 
          Sistemul Informaţional Automatizat “Registrul de Stat al frecvenţelor şi staţiilor radio” (în continuare-“sistemul”) creează baza pentru un centru informaţional unic pentru acţiunile de planificare, precum şi de control al alocărilor şi asignărilor de frecvenţe radio, contabilizare a staţiilor radio, calcul şi asigurare a compatibilităţii electromagnetice a DRE. Sistemul asigură suportul informaţional în materie de înregistrări, coordonare şi activităţi administrative.
 
     Sistemul Informaţional Automatizat “Registrul de stat al frecvenţelor şi al staţiilor radio” a fost elaborat în baza Legii comunicaţiilor electronice Nr. 241-XVI din 15.11.2007, în conformitate cu care I.P. “Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” efectuează contabilizarea staţiilor, canalelor şi frecvenţelor radio.
 
      Sistemul asigură îndeplinirea următoarelor sarcini:
-   obţinerea informaţiilor privind documentele de autorizare cu privire la utilizarea spectrului de frecvenţe radio de către persoanele interesate.
-   asigurarea interacţiunii între registre şi schimbul de informaţii în domeniul atribuirii spectrului de frecvenţe.
-   asigurarea securităţii, veridicităţii şi a integrităţii datelor introduse.
-   asigurarea securităţii informaţionale a datelor.
-    limitarea accesului la date , administrarea sistemului şi monitorizarea datelor.
 
Sistemul nu este destinat pentru automatizarea proceselor interne şi a schimbului de documente între organele de stat.
 

 Prima pagină  »  Resurse informaționale  »  Registrul de Stat a Frecvenţelor şi staţiilor de Radiocomunicaţii  »  Registrul de Stat al Frecvenţelor şi Staţiilor Radio


© 2024 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS