Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte

       
Prima pagină  »  Servicii  »  Servicii certificare produse OC TIP  »  Organismul de certificare OC TIP
Organismul de certificare OC TIP

     Certificarea este o procedură prin care o terţă parte (independentă de producător şi utilizator) corespunzător împuternicită (acreditată şi recunoscută) dă o asigurare în scris (Certificat de conformitate) că un produs, serviciu sau sistem de calitate corespunde unor cerinţe stabilite în documente normative .

     Această activitate se desfăşoară în scopul protejării utilizatorului de produse care nu-i satisfac exigenţele sau sunt periculoase pentru sănătatea şi viaţa lui , precum şi pentru protejarea reţelelor de comunicaţii de utilizarea echipamentelor care le pot deteriora sau produce deranjamente (perturbaţii nocive). Produsele se consideră conforme în cazul când ele corespund cerinţelor tehnice esenţiale stabilite în reglementările tehnice şi în standardele naţionale respective.

     Conform Directivelor europene pentru produsele de comunicaţii electronice astfel de cerinţe esenţiale sunt cerinţele de securitate electrică, compatibilitatea electromagnetică şi utilizarea efectivă a spectrului de frecvenţe radio.

 

pe scurt procedura de certificare:

· Recepţia şi înregistrarea cererii de certificare şi a documentelor aferente anexate, adoptarea Deciziei privind acceptarea cererii;

· Determinarea schemei de certificare şi întocmirea contractului de efectuare a certificării între solicitant şi SNMFR, calcularea costului certificării şi încercărilor de laborator efectuate în LÎ CEM. Costul certificării se determina conform tarifelor aprobate în dependenţă de tipul produsului, schema de certificare ş.a.;

· Determinarea şi nominalizarea laboratoarelor de încercări pentru testarea echipamentelor;

· Încercările de laborator se efectuează în laboratoare acreditate şi recunoscute. Acelaşi tip de echipament poate fi încercat în mai multe laboratoare concomitent. Rezultatele încercărilor se perfectează în Rapoarte de încercări.

· Evaluarea sistemului de producere, aprecierea posibilităţii procesului tehnologic de a asigura stabilitatea parametrilor tehnici evaluaţi pentru produsele fabricate, prezentate de solicitant spre certificare. (se efectuează opţional);

· Examinarea în OC a Rapoartelor de încercări, rapoartelor de evaluare şi altor documente prezentate şi adoptarea Deciziei de eliberare a Certificatului de conformitate sau de refuz;

· Eliberarea Certificatului de conformitate.

· Evaluarea periodică a produselor certificate (opţional, o data în an). Adoptarea Deciziei de menţinere a valabilităţii, suspendării sau de retragere a Certificatului de conformitate.Prima pagină  »  Servicii  »  Servicii certificare produse OC TIP  »  Organismul de certificare OC TIP


© 2023 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS