Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte    Versiunea old

       


Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente
Noutăţi şi evenimente
Laboratorul de Încercări a fost reacreditat și a extins domeniul său de acreditare.
Publicat: 23.06.2020   

       Prioritatea principală a Laboratorului de Încercări din cadrul IP ”SNMFR” a fost și rămâne a fi asigurarea necesităților de testare a producătorilor, importatorilor, exportatorilor prin efectuarea calitativă a încercărilor pentru  o gamă largă de produse. Acest deziderat impune respectarea permanentă a cerințelor și rigorilor care demonstrează și garantează competența sa. În acest scop, în colaborare cu Centrul de acreditare MOLDAC, a fost reînnoită acreditarea Laboratorului pentru un termen de patru ani, iar la 22.03.2020 a fost eliberat Certificatul de acreditare Nr. LÎ-045 prin care este reconfirmată îndeplinirea prevederilor standardului de competență pentru laboratoarele de încercări SM EN ISO/IEC 17025:2018.

       Concomitent, în conformitate cu obiectivele trasate, laboratorul și-a extins domeniul de acreditare prin implementarea metodelor de testare conform standardelor:

  • SM EN IEC 61000-3-2:2014 Compatibilitate electromagnetică (CEM) Partea 3-2: Limite. Limite pentru emisiile de curenţi armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe fază)

  • SM EN 61000-3-3:2014 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-3: Limite. Limitarea variaţiilor de tensiune, a fluctuaţiilor de tensiune şi a flickerului în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune, pentru echipamente avînd un curent nominal ≤ 16 A pe fază şi care nu sînt supuse unor restricţii de conectare.

       Acest obiectiv a fost realizat datorită achiziției și masterizării de către personalul laboratorului a echipamentului specializat pentru testarea armonicelor și flicker-ului „Profline 2105” de la producătorul elvețian TESEQ / AMETEK.

       De la același producător cu renume în fabricarea echipamentelor moderne de testare au fost procurate:

Simulatorul de impulsuri electrostatice NSG 437 și Generatorul multifuncțional NSG 3040 cu accesoriile pertinente.

       Punerea în aplicare a acestora a asigurat crearea locurilor de muncă pentru încercări de imunitate în conformitate cu prevederile standardelor generice:

  • SM SR EN 61000-4-2:2013 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-2: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercare de imunitate la descărcări electrostatice

  • SM SR EN 61000-4-4:2014 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-4: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune

  • SM EN 61000-4-5:2014 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-5: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la supratensiuni

  • SM SR EN 61000-4-8:2013 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-8: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercare de imunitate la cîmp magnetic de frecvenţa reţelei

  • SM SR EN 61000-4-11:2013 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-11: Tehnici de încercare şi de măsurare. Încercări de imunitate la scăderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată şi variaţii de tensiune. Standard de bază în CEM.

       Prin decizia Centrului Naţional de Acreditare din RM MOLDAC nr. 74 din 26.05.2020, a fost acordată acreditarea pentru domeniul extins, care include standardele menționate și oferă Laboratorului posibilitatea de a executa încercări de imunitate pentru o gamă largă de produse:

  • Echipamente multimedia (SM EN 55035:2018),

  • Aparate electrocasnice, scule electrice şi aparate similare (SM EN 55014-2:2016),

  • Echipamente pentru iluminat de uz general (SM SR EN 61547:2011), ș.a.

 

       Vă propunem o colaborare reciproc avantajoasă și vă încredințăm, că profesionalismul și calificarea specialiştilor noștri asigură un nivel înalt al calităţii încercărilor, garantând servicii de cea mai înaltă calitate, obiectivitate, imparţialitate şi confidenţialitatea informaţiei.

 

Domeniul de acreditare poate fi vizualizat accesând: 

http://old.acreditare.md/public/files/domenii_de_acreditare/LI/26-Anexa-Frecvente-radio-snmfr-045-26.05.2020.pdf

Noutăţi şi evenimente

Comisia de examinare pentru obținerea certificatelor de radioamator din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță organizarea sesiunii de examinare. Examenul este programat pentru data de 11 martie 2021, ora. 14.00, la sediul ANRCETI, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 134, mun. Chișinău. Dosarul de înscriere la examen va cuprinde: ..... Citeşte mai mult...
Instituția Publică ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” informează despre modificarea tarifelor la serviciile prestate de Serviciul, urmare aprobării Hotărârii Guvernului nr. 951 din 22.12.2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor și Nomenclatorului serviciilor prestate de Instituția Publică ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 22-32 (7732-7742) din 29.01.2021. Citeşte mai mult...
Comisia de Stat pentru frecvențe radio a aprobat modificările şi completările la Tabelul Național de Atribuire a Benzilor de Frecvențe. Modificările au fost efectuate în baza propunerilor înaintate de Ministerul Economiei și Infrastructurii și serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio, pentru a pune în practică deciziile Conferinței Mondiale a Radiocomunicațiilor din 2019 a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și ajustarea Reglementărilor naționale urmare a actualizării Recomandărilor și Deciziilor Conferinței Europene a Administrațiilor în Poșta și Telecomunicații (CEPT). Citeşte mai mult...
I.P. “Serviciul Național de Management sl Frecvențelor Radio” (SNMFR) vă atenționează că din 07.02.2021 va intra în vigoare Art.6 al.(22) al Legii 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, în conformitate cu prevederile căruia actul permisiv și duplicatul acestuia se eliberează, respectiv, eliberarea acestora se refuză, de asemenea se prelungesc, se reperfectează, se suspendă și se retrag de către autoritatea emitentă în mod obligatoriu prin intermediul ghișeul unic pentru gestionarea actelor permisive emise de instituțiile publice din Republica Moldova (SIA GEAP). Citeşte mai mult...
Mesaj de Ziua Independenței Citeşte mai mult...
Comisia de examinare pentru obținerea certificatelor de radioamator din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) anunță organizarea sesiunii de examinare. Citeşte mai mult...
Uniunea Internaționala a Telecomunicațiilor, care întrunește 191 țări, a decis prin adoptarea rezoluției nr.68 a Conferinței Generale, ca toate statele membre să sărbătorească anual Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale în data de 17 mai. Citeşte mai mult...
În data de 13.05.2020, o delegație a Ministerului Economiei și Infrastructurii al RM, condusă de ministrul Sergiu Railean, a întreprins o vizită de lucru la IP „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”. Citeşte mai mult...
În legătură cu situația excepțională cauzată de apariția și răspândirea virusului COVID-19, Instituția publică ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” Vă aduce la cunoștință continuarea exercitării atribuțiilor sale funcționale, ținând cont de Deciziile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 54


© 2021 Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS